PAVEL Alexandru
Investițiile publice   în infrastructura de bază   și dezvoltarea economică locală   a comunelor din Regiunea Nord‐Vest  în perioada 2002‒2014 

 
  ECONOMIE
   
  978-606-37-0732-2
  2020
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: În cadrul acestei teze de doctorat este analizată relația dintre dezvoltarea economică locală a comunelor din Regiunea Nord‐Vest din România și o serie de factori considerați determinanți ai acestei dezvoltări, între care o atenție aparte a fost acordată investițiilor în infrastructura locală de bază. Pornind de la asumpția că investițiile publice în infrastructură stimulează dezvoltarea economică, teza de doctorat încearcă să arate măsura în care dezvoltarea economică a comunelor din Regiunea Nord‐Vest a fost influențată, între altele, de investițiile în infrastructura locală de bază finanțate dintr‐un program nerambursabil de preaderare la Uniunea Europeană (Măsura 2.1 a Programului SAPARD) și dintr‐un program național care a vizat aproximativ același tip de obiective de investiții ca și programul de preaderare, respectiv OG nr. 7/2006.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'