SOFIA George Cristian
Dinamica și funcțiile peisajului geografic din bazinul hidrografic al Cernei hunedorene

 
  GEOGRAFIE
   
  978‐606‐37‐0602‐8
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea se înscrie în preocupările recente ale școlii românești de geografie regională, ai cărei reprezentanți au încercat alinierea conceptelor privind administrarea spațiului geografic în concordanță cu resursele naturale și antropice ale teritoriului, spre optimizarea unei dezvoltări viitoare sustenabile a euroregiunilor. Pornind de la rezultatele predecesorilor săi, valorifică experiența dobândită prin studiile de masterat și doctorat, într-o reușită analiză a transformărilor apărute în peisajul hunedorean după prăbușirea combinatului siderurgic și siderurgiei, utilizând tehnicile cele mai oportune de investigație, fapt care i-a permis evidențierea specificului regional și local, prin care s-au conservat la nivelul mentalului, peisajele hunedorene. Lucrarea poate fi considerată un proiect de evaluare și punere în valoare a potențialului natural și antropic al Bazinului hidrografic al Cernei hunedorene, în coordonatele dezvoltării sustenabile și durabile a peisajului, creionate de Directivele Comisiei Europene.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'