MEZA R.M., BOCA Paul, ȚĂRAN Flavia , MOGOȘ Andreea, COSTINA Andrei , PRUNDARU George , HUȘANU Ionuț, OMETA Oana , JURĂU Sînziana , TROFIN Constantin , DOROFTE Alexandru
Digitalizarea media și cultura populară

 
  ARTA
   
  978‐606‐37‐0580‐9
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Cultura populară se definește cel mai adesea în raport cu oamenii obișnuiți, cu practicile acestora, credințele, preferințele și obiectele produse și utilizate de aceștia în viața de zi cu zi. Teoreticienii din diferite domenii au formulat de-a lungul secolelor XX și XXI o serie de modele conceptuale pentru a defini și teoretiza cultura populară. Manualul lui Dominic Strinati (2004) face o amplă trecere în revistă a celor mai importante dintre aceste. În primul rând, în contextul lingvistic românesc, este oportun să ne referim la relația dintre cultura populară și cultura de masă. Teoreticienii culturii de masă susțin că în societățile pre-industriale, cultura populară este cultura folclorică, iar în societățile industriale, cultura populară devine cultura de masă. În limba română, utilizăm de regulă expresia muzică populară pentru a ne referi la repertoriul folcloric, nu la repertoriul muzical care are mare popularitate în contemporaneitate.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'