CORNEA Sergiu
Reorganizarea teritorială a puterii locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova

 
  POLITICĂ
   
  978‐606‐37‐0578‐6
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Problema organizării teritoriale eficiente a puterii publice a fost obiectul preocupărilor științifice din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, fără a‐și pierde din actualitate, deoarece dinamica proceselor şi schimbărilor socioeconomice a generat mereu noi provocări, mai dificile şi mai complexe. Modul în care statul dă expresie puterii publice are un rol determinant în soluționarea problemelor ce vizează dezvoltarea economică, socială, politică și culturală a țării, influențează configurarea rețelelor de transport, furnizarea serviciilor către populație, aflându‐se în conexiune directă cu astfel de concepte, cum ar fi stat unitar, descentralizare și desconcentrare a puterii, dezvoltare regională și autonomie locală. Procesele de democratizare au amplificat rolul și importanța colectivităților locale privind furnizarea de servicii publice și asigurarea bunăstării populației. Aceste schimbări au determinat necesitatea redimensionării organizării teritoriale a puterii locale în statele democratice ale lumii contemporane. Experiența sistemelor politice ce recunosc puterea locală este o confirmare a rolului foarte important pe care aceasta îl are în afirmarea statului de drept și a societății civile. Existența și recunoașterea puterii locale, constituită în baza unor principii democratice și ale eficienței, reprezintă unul din elementele esențiale care definesc aspirațiile de modernizare ale unei țări.