GYÖNGY Antonela
Construcţia filmică a memoriei colective: ilegalişti şi Widerstandskämpfer în filmele de ficţiune din perioada comunistă

 
  ARTA
   
  978‐606‐37‐0568‐7
  2019
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Întrebarea privind construcția memoriei colective, modul în care societățile se raportează la trecut, ce fel de suporturi, instrumente și toposuri își construiesc în acest sens, ce actori sunt implicați și ce procese parcurg, implică aspecte ale imaginarului social, culturii politice sau sistemelor mediatice, necesitând deopotrivă o abordare transdisciplinară pentru a putea cuprinde pe cât posibil aria acestui subiect. Răspunsul la această întrebare nu se regăsește în lucrarea de față și constituie cu atât mai puțin un obiectiv al cercetării, cu cât se evită pretenția exhaustivității în abordarea memoriei colective. Cercetarea Construcţia filmică a memoriei colective. Ilegalişti şi Widerstandskämpfer în filmele de ficţiune din perioada comunistă îşi propune abordarea doar a unui segment din ceea ce se înţelege prin construcţia socială a realităţii mediatice, se restrânge deopotrivă asupra unei comunităţi eterogene ale memoriei – luând în considerare preponderent discursurile „specialiştilor“ (Gedächtnisspezialisten)1 – și se limitează asupra filmului de ficţiune şi toposurilor privind „ilegalistul“ şi „luptătorul comunist în rezistenţă“ (kommunistischer Widerstandskämpfer) în perioada comunistă din România şi Republica Democrată Germană.