HOGNOGI Gheorghe-Gavrilă
Europa. Exerciții de analiză geografică integrată

 
  GEOGRAFIE
   
  978-606-37-0510-6
  2019
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY: Elementul de specificitate principal al acestui continent derivă din cumularea unui ,,dezavantaj” cu un avantaj, anume suprafața restrânsă într-un context spațial favorabil. În acest cadru, de-a lungul timpului, comunitățile umane au fost îmbiate să evolueze și obligate la un melanj cultural intens. Resursele dimensionate proporțional cu suprafața teritoriului au obligat factorul uman să creeze valoare adăugată în activitățile sale. Numai astfel avem acum posibilitatea să ,,admirăm” un continent care ne prezintă, în detaliu, toate etapele raportului factorului uman cu mediul natural în care a evoluat. Cele trei capitole încearcă să înfățișeze ,,povestea succesului” unui continent din trei perspective geografice diferite: 1 - Limite, 2 - Relieful. Evoluție și implicații în economia continentului, 3 - Caracteristicile climatico-hidrice. Pentru a avea o imagine completă din punct de vedere geografic, mai sunt necesare analize asemănătoare din alte, credem noi, șapte perspective: 4 - Specificități biopedologice, 5 - Aspecte demografice, 6 - Tipare economice europene, 7 - Moștenirea istorică (elemente de patrimoniu cultural), 8 - Provocări actuale și viitoare (aspecte de geopolitică). O lucrare cu structura propusă a fi în măsură să ofere, de o manieră sintetizată, răspunsuri la întrebări despre evoluția continentului în toate cele trei planuri temporale: trecut, prezent și, mai ales, viitor. Necesitatea oferirii acestor răspunsuri de către mediul universitar românesc este justificat, în primul rând, de amplasarea României în Europa, și nu în alt continent, apoi de faptul că apreciem înțelegerea cadrului imediat exterior nivelului național ca și o nevoie firească, atât în contextul dinamicii fluxurilor de informații, de unde greu se pot diferenția cele corecte de cele intenționat viciate corecte, dar nu numai.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'