STEFANI Claudiu
Consumul de alcool și droguri și delincvența juvenilă

 
  SOCIOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0453‐6
  2018
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Consumul de alcool și droguri în rândul adolescenților ca și delincvența juvenilă reprezintă fără îndoială probleme sociale importante pentru societățile moderne cu atât mai mult cu cât ele prezintă tendințe ascendente. Dacă și în ce fel aceste fenomene sunt conectate constituie o chestiune de interes nu numai pentru specialiști dar și pentru toții actorii publici implicați în combaterea și prevenirea delincvenței în general și a celei juvenile în particular. Din această perspectivă, avansul cunoașterii în domeniu reprezintă o premisă importantă pentru ameliorarea politicilor de prevenire și combatere a delincvenței.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'