PERȘA Răzvan, VLAICU Patriciu Dorin
SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD Eveniment eshatologic sau normalitate canonică?

 
  TEOLOGIE
   
  978-606-37-0371-3
  2018
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: În cuvântul său de adresare, rostit în data de 22.01.2016 la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a avut loc între 21 și 28 ianuarie la Chambésy, lângă Geneva, Prefericirea sa, Patriarhul Daniel, sublinia „că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, șapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt și Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care precede sfârșitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox.” În conturarea importanței Sfântului și Marelui Sinod din Creta un rol fundamental îl are receptarea dezbaterilor de către tot corpusul eclesial și înțelegerea responsabilă a conținutului documentelor stabilite la acest Sinod. În procesul de formulare și apoi de receptare a deciziilor sinodale, atât ierarhia, cât și laicatul sunt responsabili pentru cultivarea conștiinței dogmatice și canonice. Contextul teologic ortodox românesc a fost tulburat în ultimele luni de neînțelegeri din partea unor persoane, care, prin interpretarea lor, de multe ori greșită, confuză sau deficitară, au dus la atitudini necanonice de mare gravitate.