PÉTER Eva
ZENEELMÉLET

 
  MUZICA
   
  978-606-37-0272-3
  2017
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Jelen könyv a 2009-ben kiadott Zeneelmélet kurzus második, bővített kiadása. A zenetanárképzésre jelentkező hallgatók elméleti tudását kívánja megalapozni. A könyvben olvasható zeneelméleti fogalmak rendszerbe foglalt tárgyalása megalapozza a zenei nyelvezet megértését és a zenei tevékenységek tudatos gyakorlását. Közvetlenül, a zeneelméleti ismeretek elengedhetetlen feltételei a zenei írás-olvasás elsajátításának, amely a tantárgyhoz szorosan kapcsolódó gyakorlati tevékenységben, a szolmizálás és zenediktálás formájában történik.