BATTES Karina
ECOLOGIA MICROCRUSTACEELOR PLANCTONICE (CRUSTACEA: CLADOCERA, COPEPODA) DIN BAZINE ACVATICE NATURALE (LACUL ŞTIUCII) ŞI ARTIFICIALE (IAZUL ŢAGA MARE) Studiul structurii, dinamicii şi biomasei comunităţii de crustacee zooplanctonice cu accent pe spec

 
  BIOLOGIE
   
  978-606-37-0322-5
  2018
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Într-un ecosistem lentic, ce apare ca un adevărat microcosmos, ca o lume în miniatură formată din compartimente bine evidenţiate legate unele de altele printr-o reţea complicată, orice factor perturbator cu acţiune asupra unei singure specii va afecta, mai devreme sau mai tîrziu, întregul ansamblu. Zooplanctonul, prin structura şi funcţiile sale, este indispensabil desfăşurării normale şi eficiente a circuitului materiei şi energiei într-un bazin acvatic de tip lentic. Cuprinzînd grupuri taxonomice diverse, cu cerinţe şi valenţe diferite, zooplanctonul reprezintă într-adevăr veriga de legătură între toate celelalte compartimente ale ecositemelor lentice, asigurîndu-le supravieţuirea şi autosusţinerea.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'