CÎMPEAN Mirela
STUDIUL TAXONOMIC ŞI ECOLOGIC ASUPRA COMUNITĂŢILOR DE ACARIENI ACVATICI (ACARI, HYDRACHNIDIA) DIN BAZINUL DE DRENAJ AL RÂULUI SOMEŞUL MIC ŞI ROLUL LOR CA INDICATORI AI CALITĂŢII APEI

 
  BIOLOGIE
   
  978-606-37-0324-9
  2018
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: În România, studiile efectuate până în prezent asupra acarienilor acvatici au avut doar caracter faunistic. De aceea am considerat că se impun studii amănunţite privind completarea listei speciilor de acarieni acvatici din ţară şi în special cunoaşterea biologiei şi ecologiei acestora. De asemenea, studiul acestui grup a devenit cu atât mai necesar cu cât pe plan internaţional s-a stabilit recent importanţa cunoaşterii aprofundate a acestor organisme şi din motive practice, dată fiind calitatea de indicatori ai calităţii apei, pe care o au unele specii. Acestea sunt motivele principale pentru care am ales studiul taxonomiei şi ecologiei speciilor de acarieni acvatici din bazinul hidrografic al Someşului Mic ca subiect al tezei de doctorat concretizată în lucrarea de faţă. O parte din rezultatele demersului doctoral au constituit lucrări publicate anterior.