POP Izabela Luiza
MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ A MUZEELOR

 
  ECONOMIE
   
  978-606-37-0288-4
  2017
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Această cercetare a fost demarată cu convingerea că va aduce o contribuție semnificativă la creșterea competitivității și performanțelor organizaționale a muzeelor, astfel încât sectorul muzeal românesc să poată înregistra o dezvoltare viitoare sustenabilă. Dificultățile financiare ale multor muzee, precum și diversificarea rolurilor pe care aceste organizații trebuie să le îndeplinească în societate, sunt doar două elemente care impun transformarea modului tradițional de gestionare, conducere și operare al acestor instituții. În acest sens, considerăm deosebit de importantă analiza corelată a managementului și a practicilor de dezvoltare sustenabilă ce pot fi aplicate în acest sector în vederea îmbunătățirii performanțelor interne dar și a beneficiilor publice generate de către muzee.