PETROVICI Amalia M.
RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATISTĂ. MANUAL DE BUNE PRACTICI

 
  SOCIOLOGIE
   
  978‐973‐595‐925‐8
  2015
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY: Responsabilitatea socială corporatistă (engl. CSR) a devenit un concept din ce în ce mai des menţionat pe plan mondial, Uniunea Europeană, în dezbaterile despre globalizare şi dezvoltare durabilă, în literatura de profil. Responsabilitatea socială corporatistă trebuie concepută ca o strategie pe termen lung, care să vizeze problemele reale ale societăţii, o soluţie reciproc avantajoasă (de tipul win-win) şi nu doar un exerciţiu de relaţii publice sau publicitate, aplicabil în situaţii de criză pentru a restaura o imagine pozitivă. Scopul intim al politicii de responsabilitate socială corporatistă este unul deontologic, şi anume, de a contribui în mod voluntar la realizarea unor proiecte sociale care corespund unor nevoi sociale, prin alocarea de resurse necesare acestui demers. Prezenta lucrare intitulată Responsabilitate socială corporatistă. Manual de bune practici oferă trei cadre de referinţă privind responsabilitatea socială corporatistă: teoretic, acţional, practic. Volumul se adresează cu precădere specialiştilor în domeniu, practicienilor, studenţilor şi masteranzilor, dar şi publicului larg, interesat de impactul pe care activităţile unei companii îl exercită la nivel economic, social şi de mediu.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'