TOȘA Ecaterina
ÎNDRUMĂTOR DE PROIECTARE DIDACTICĂ. GHID DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

 
  ARTA
   
  978-973-595-930-2
  2015
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY: Volumul de faţă, ca o resursă de informare, bazându-se pe experienţa didactică proprie a autorului, precum şi pe informaţii din surse bibliografice reprezentative, evidenţiază principalele aspecte care intră în sfera de preocupări a practicii pedagogice, din perspectiva educaţiei vizuale, esenţa acesteia, principalele activităţi pe care le presupune şi problematica specifică: tematica şi etape procedurale ale activitãţii de practicã pedagogicã, curriculumul şcolar – aria curriculară arte, proiectarea didactică şi planificarea documentelor şcolare, activităţile de observare şi analiza orelor asistate, strategii didactice de evaluare a performanţelor studenţilor şi portofoliul de practică pedagogică.