BAN Olimpia Iuliana
DISTRIBUȚIA ÎN TURISM ȘI E‐MEDIARII

 
  GEOGRAFIE
   
  978‐973‐595‐917‐3
  2015
 
  RESUME
Format: add to cart
   
SUMMARY: Distribuția în turism a dobândit o tot mai mare importanță în ultimii ani, devenind una dintre veritabilele strategii de competitivitate. Multiplicarea fără precedent a intermediarilor și distribuitorilor a determinat prestatorii direcți să conceapă o adevărată arhitectură de distribuție, care trebuie manageriată și recompusă în funcție de evoluția pieței.Explozia tehnologică a mutat competiția dintre prestatorii direcți din turism și intermediari și distribuitori din spațiul fizic în cel virtual, generând în plus, surprinzătoare alianțe și fuziuni, cu scopul creșterii profitabilității. Ultimele două decenii au fost marcate de schimbări de poziție în dorința prestatorilor direcți de a relua controlul asupra pieței și a ofertei proprii, ceea ce a condus la dezintermedierea turistică, urmată de reintermediere și așa mai departe. Poziția agenției de turism tradiționale a fost periclitată, aceasta găsind soluții în alinierea la operatorii online și/sau prin întărirea legăturilor personalizate cu clienții lor.