BUCUR Norica Felicia
CURRICULUMUL DE LIMBA ENGLEZĂ. EVOLUȚIE ȘI PARTICULARITĂȚI

 
  FILOLOGIE
   
  978‐973‐595‐891‐6
  2015
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Prin lucrarea „Curriculumul de limba engleză. Evoluție și particularități ”, doamna Norica Felicia Bucur își propune să realizeze o analiză diacronică și comparativă a evoluției curriculumului de limba engleză din învățământul primar și gimnazial din România, în perioada 1990–2011. Ea se adresează atât proiectanților de curriculum pentru limbi străine, cât și profesorilor implicați înpredarea și învățarea limbii engleze în școala românească. Primul capitol, intitulat „Repere teoretice ale curriculumului de limbi străine”, trece în revistă problemele generale ale curriculumului, un demers necesar ca sistem de referință pentru stabilirea legăturii dintre științele educației și predarea limbilor străine. Aici sunt analizate, pe larg, o serie de aspecte generale, cum ar fi: conceptul de curriculum și coordonatele sale; proiectarea curriculară și reperele sale conceptuale; modelele de proiectare curriculară; reforma curriculară și etapele acesteia. Partea a doua din acest capitol este axată, în totalitate, pe analiza curriculumului pentru limbile străine. Autoarea insistă aici, cu precădere, pe caracterizarea generală a curriculumului pentru limbi străine, evoluția conceptului de metodă în predarea limbilor străine și modelele de proiectare a curriculumului pentru limbile străine.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'