SONEA Cristian-Sebastian
APOSTOLAT ȘI RESPONSABILITATE. O VIZIUNE TEOLOGICĂ ASUPRA MISIUNII LAICATULUI

 
  TEOLOGIE
   
  978‐973‐595‐832‐9
  2015
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Misiologia ortodoxă este în plină dezvoltare, iar lucrarea părintelui Cristian Sonea, Apostolat și responsabilitate. O viziune teologică asupra misiunii laicatului, prin tema abordată și maniera de lucru, reprezintă o contribuție importantă la dezvoltarea teologiei misionare din România, care are o istorie relativ recentă ca disciplină academică. Faptul că a ales un subiect cum este cel al misiunii laicatului, arată că autorul a sesizat un capitol al teologiei misionare, care necesita o întemeiere și o dezvoltare mai amplă, dar și un aspect al practicii misionare a Bisericii noastre, care trebuie revigorat. De altfel, necesitatea revenirii laicilor în câmpul misionar este o provocare pe care a lansat‐o părintele Ion Bria încă din anul 1995, la aniversarea a 70 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Modul în care este abordată, în lucrare, misiunea laicatului este unul inedit pentru teologia românească, deoarece apostolatul și responsabilitatea laicilor sunt analizate din perspectiva unei antropologii teologice misionare, ca premise ale vocației apostolice.