GICĂ Oana Adriana
PROCESUL MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

 
  ECONOMIE
   
  978-973-595-863-3
  2015
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de față se bazează pe teza de doctorat cu tema “procesul managementului strategic în întreprinderile mici şi mijlocii” susținută public în anul 2011 sub îndrumarea domnului profesor universitar doctor Mihai NAGHI. Considerăm că această temă prezintă o importanţă deosebită pe de o parte datorită rolului pe care întreprinderile mici şi mijlocii îl au în economia globală, iar pe de altă parte prin prisma avantajelor pe care practicarea managementului strategic îl aduce firmelor. Într-o economie în curs de dezvoltare, cum este economia României, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este considerat a fi o sursă a inovării, flexibilităţii şi dezvoltării economice. Datorită resurselor insuficiente şi concurenţei puternice ce caracterizează astăzi mediul economic, IMM-urile se caracterizează printr-o puternică volatilitate (în România se estimează că doar 33% supravieţuiesc celei de-a cincia aniversări şi 12% ajung la cea de-a zecea). Practicarea managementului strategic, prin faptul că ajută organizaţia să se adapteze mediului în continuă schimbare, îmbunătăţeşte real şansele de supravieţuire a firmelor şi chiar oferă perspective de dezvoltare.