BILAUCA Monica
NEOLOGISMUL ÎN FRAZEOLOGIA ROMÂNEASCĂ

 
  FILOLOGIE
   
  978-973-595-866-4
  2015
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Abordarea temei de față, având ca obiect de investigație expresiile care conțin neologisme și modul în care se reflectă acestea în diferite tipuri de enunțuri repetate în discursul public are la bază aprecierea că neologismul a avut un rol important în schimbarea fizionomiei lexicale a limbii române, iar presa a fost poate cel mai important mijloc de promovare a acestuia. Pornind de la aceste observații, lucrarea a fost structurată în două părți: în prima parte a fost urmărită reprezentarea frazeologică a neologismelor în lucrări lexicografice, iar în partea a doua a fost investigată variația limbajului reflectat în presa scrisă prin evaluarea modului în care sunt preluate spre destructurare și spre actualizare enunțuri repetate care conțin neologisme. Actualitatea acestui demers este motivată de faptul că dicționarele de neologisme existente nu înregistrează, din economie de spațiu, toate variantele frazeologice ale acestora, dar și de faptul că inventarierea neologismelor, compartimentul cel mai nou și mai mobil al lexicului, și analiza varietății lor în discursul public ar putea evidenția mutațiile lexicale pe care le cunoaște limba în funcțiune.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'