BORBÉLY LAJOS
A KORAI MAGYAR IRODALMI NATURALIZMUS FOGALOMTÖRTÉNETE. ESETTANULMÁNY ÉS SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

 
  FILOLOGIE
   
  978-973-595-739-1
  2015
 
  FULL E-BOOK
Format: add to cart
   
SUMMARY: Magyar tekintetben mindmáig meglehetősen keveset tudunk a naturalizmusról. Megjelenését követően nagyon kevés magyar vonatkozású szakmunka keletkezett, s ezt a hiányosságot nagyon jól mutatja, hogy a naturalizmusról szóló alaposabb, terjedelmesebb, komolyabb szándékú mű csupán kettő van: az 1967-ben kiadott, Czine Mihály által írt A naturalizmus1, illetve az 1886-os Haraszti Gyula által megjelentetett A naturalista regényről2 című átfogó tanulmányok, mindkét munka azonban a francia naturalizmusra fekteti a hangsúlyt. Magyar vonatkozásban tehát a naturalizmus nagymértékben feltáratlan terület, éppen ezért dolgozatom célja az irodalmi naturalizmus magyar közegben való megjelenésének, reprezentációjának feltárása a 19. század végének magyar prózairodalmában.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'