PETRESCU Ioan
NOŢIUNI DE CHIMIE ÎN CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA OPEREI DE ARTĂ

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-610-850-1
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cartea prezintă într-un mod simplu şi accesibil noţiunile de bază ale chimiei aplicate în domeniul conservării şi restaurării operelor de artă din patrimoniul cultural. Sunt tratate noţiuni de preparare a soluţiilor de diferite concentraţii, acizi, baze, săruri, tipuri de soluţii, starea coloidală, tipuri de lianţi, suporturi pentru pictură, pigmenţi şi coloranţi utilizaţi în pictură. Deşi tratează noţiunile fundamentale, cartea este la zi cu ultimele descoperiri ale ştiinţei cu aplicare în domeniul conservării şi restaurării.