MIȘCA B.R.H., MANCIULA Dorin, OZUNU Alexandru
CAIET DE LUCRĂRI PRACTICE PENTRU INGINERIA MEDIULUI

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-610-849-5
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Acomodarea cu calculul numeric în condiţiile de lucru ale inginerului chimist, unde pot apărea în literatura de specialitate relaţii de calcul diferite, necesitatea efectuării unor presupuneri de lucru, acceptarea unor aproximaţii, abordarea rezolvărilor sau a simulărilor numerice, aplicarea altor metode de rezolvare decât cele tradiţionale, este un scop perpetuu al învăţământului ingineresc. Prezentarea unor studii de caz şi a consecinţelor adoptării unor ipoteze de lucru este o cale de fixare a cunoştinţelor dobândite şi de înţelegere aprofundată a fenomenelor complexe.