BOCOȘ Mușata, CATALANO Horațiu
CERCETĂRI-ACŢIUNE PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  978-973-610-823-5 GENERAL 978-973-610-824-2 SPECIFIC
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, volumul 1 – „Cercetări-acţiune”, deschide seria unor suporturi curriculare axate pe problematici educaţionale specifice nivelelor preşcolar şi şcolar, de interes în actualul context curricular românesc. Cartea prezintă o serie de cercetări-acţiune realizate de un grup de institutoare, în conformitate cu un semialgoritm de lucru, gândit ca instrument flexibil, de facilitare a esenţei şi a logicii cercetării, precum şi a unei lecturi active şi critice. În acest fel, pe lângă sugestiile practice oferite cadrelor didactic einteresate, lucrarea îndeamnă cititorul la reflecţii, analize şi evaluări personale. În ansamblul său, lucrarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, volumul 1 – „Cercetări-acţiune”, se constituie într-o pledoarie în sprijinul ideii că între demersurile de cercetare şi cele de predare există interinfluenţări reciproce pozitive, că ele se susţin, se modelează şi se dezvoltă reciproc, îmbinându-se într-o unitate evolutivă şi integratoare şi asigurând continuumul educaţiei. Altfel spus, cercetarea pedagogică reprezintă o strategie de acţiune aflată la îndemâna oricărui cadru didactic practician, o componentă firească a practicilor sale educative, valorificată în direcţia reglării şi autoreglării procesului de învăţământ.