DELIU Cornelia
MORFOLOGIA ŞI ANATOMIA PLANTELOR, VOL. II

 
  BIOLOGIE
   
  973-595-020-0
  2005
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Manualul de faţă este scris în primul rând pentru studenţii anului I de la secţiile de Biologie, Biologie-Chimie şi Ecologia şi protecţia mediului, pentru a avea la dispoziţie un material actualizat, în scopul însuşirii cunoştinţelor privitoare la morfologia şi structura organelor plantelor. Aceste probleme, deosebit de vaste şi complexe, au reclamat structurarea materialului în două volume, din care cel privitor la ţesuturile vegetale, morfologia şi structura rădăcinii şi tulpinii a apărut în urmă cu câţiva ani. Prezenta lucrare se referă la morfologia şi structura frunzei, florii, seminţei şi fructului, precum şi la tipurile de înmulţire în lumea plantelor, cunoştinţe absolut necesare studenţilor pentru înţelegerea altor discipline botanice pe care urmează să le studieze în facultate (Sistematica plantelor, Fiziologia plantelor, Ecofiziologie etc). Respectând limitele de extensiune impuse de considerente didactice manualelor universitare, sperăm că dificultăţile de înţelegere a materialului prezentat vor fi depăşite cu ajutorul bogatei ilustraţii grafice. Deşi această carte se adresează prioritar studenţilor biologi, ea se recomandă ca un instrument util de lucru, respectiv ca o sursă de informare pentru studenţii farmacişti şi agronomi, pentru profesorii de biologie din învăţământul preuniversitar, ca şi pentru toţi acei care sunt interesaţi să cunoască problemele legate de morfologia şi structura plantelor. Consider oportun momentul pentru a aduce mulţumiri referenţilor ştiinţifici: profesor doctor Leontin Peterfi de la Facultatea de Biologie şi Geologie şi profesor doctor Mircea Tămaş de la Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca pentru sugestiile primite în elaborarea acestei lucrări.