CURTA Anda Ioana
POLITICI DE SĂNĂTATE ÎN NOILE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE. CAZUL ROMÂNIEI

 
  STUDII EUROPENE, ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
   
  978-973-610-753-5
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: După aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, după o amplă perioadă de pregătire prin negociere şi adoptarea acquis-ului, România se află în plin proces de integrare europeană şi din punctul de vedere al sănătăţii. În România, reforma în sănătate durează de peste 10 ani, iar perspectivele sunt încă neclare. Provocările majore cu care încă se confruntă sistemul sanitar românesc sunt reprezentate de : utilizarea ineficientă a resurselor financiare şi umane, accesul inechitabil la servicii de calitate, insuficientă atenţie acordată serviciilor şi practicilor de promovare a sănătăţii, lipsa unui sistem informaţional coerent, colaborarea intersectorială inadecvată.