MAGDĂU Petru
VICTOR SZMIGELSKI: LITURGICA

 
  TEOLOGIE
   
  978-973-610-692-7
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Proiectul de faţă urmăreşte punerea în circuitul cercetări istorice şi teologice româneşti a unui manuscris aparţinând teologului blăjean Victor Szmigelski (1858-1918), manuscris păstrat la Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj Napoca. Manuscrisul cu titlul: „Liturgica” este o analiză punctuală asupra textului Liturghierului tipărit la Blaj în 1905 şi implicit asupra istoriei liturghiei bizantine, a gestualităţii liturgice răsăritene, vestimentaţiei preoţeşti şi arhiereşti, ori a tipicului liturgic bizantin, în general, şi a celui greco-catolic, în special. Publicarea acestui manuscris se înscrie în încercarea de redare şi valorificare a surselor privind istoria Bisericii Greco-Catolice rămase încă necunoscute cercetătorilor, deopotrivă istorici şi teologi.