VARGA Attila, CÂMPEANU Remus, DÖRNER Anton
ÎN PRAGUL EUROPEI. INSTITUŢIILE TRANSILVANE ÎN EPOCA PREREFORMISTĂ

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-973-610-664-4
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul de faţă reprezintă prima parte a unui proiect mai amplu, vizând investigarea procesului de implementare a structurilor europene în Transilvania în epoca reformismului habsburgic (1740-1790). Abordând un subiect de maximă actualitate şi utilitate, cercetarea îşi propune să evidenţieze geneza unui fenomen istoric cu un parcurs complex şi de lungă durată, ale cărui rezultate încep să devină palpabile şi să se fructifice tocmai prin eforturile generaţiilor contemporane.