IMRE-LUCACI Arpad, CORMOŞ Ana Maria
MATLAB EXEMPLE ŞI APLICAŢII ÎN INGINERIA CHIMICĂ

 
  CHIMIE, FIZICĂ, ŞTIINŢA MEDIULUI
   
  978-973-610-661-3
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Dezvoltarea tehnologiei informaţiilor implică şi dezvoltarea de noi instrumente software precum şi îmbunatăţirea celor existente. În domeniul calculelor numerice şi al reprezentării datelor, alături de Mathematica şi Mathcad, MATLAB este un instrument deosebit de utilizat. Această carte tratează versiunea 2007a a mediului MATLAB fiind utila tuturor celor care, prin natura preocupărilor, au de-a face cu numere. Cartea se adresează studenţilor şi absolvenţilor facultăţilor de chimie şi inginerie chimică, fiind totodată utilă şi în pregătirea masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor ştiinţifici ce activează în domeniul matematicii aplicate şi al calculelor inginereşti. Această lucrare este utilă şi în pregătirea studenţilor de la facultăţile de automatică şi calculatoare, mecanică ori construcţii, reprezentând un mijloc eficient de pregătire.