PÎRNĂU Adrian
CORELĂRI TEORETICO-EXPERIMENTALE ÎN ANALIZA UNOR COMPUŞI DE INTERES BIOMEDICAL

 
  BIOLOGIE
   
  978-973-610-644-6
  2008
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cercetarea în industria chimică şi farmaceutică se bazează pe tehnici spectroscopice precum rezonanţa magnetică nucleară, difracţia de raze X pe monocristale şi spectroscopia vibraţională, care servesc la elucidarea structurilor compuşilor investigaţi. Pe de altă parte, datorită dezvoltării intense în ultimii ani a tehnologiei informaţiei, atât din punct de vedere al hardului cât şi al softului ştiinţific dedicat, calculele de chimie cuantică pot ajuta într-o măsură foarte mare la determinarea structurilor moleculare, la interpretarea spectrelor experimentale cât şi la calculul unor parametri fizico-chimici care nu pot fi determinaţi experimental. În această teză sunt prezentate studii combinate, experimentale şi teoretice asupra unor sisteme biomoleculare de mare interes ştiintific, având ca scop determinarea exactă a structurilor lor moleculare, analiza proprietăţilor moleculare şi analiza spectrelor vibraţionale şi RMN, cu accent pe studiul legăturilor de hidrogen intra sau intermoleculare în care sunt implicate aceste biomolecule.