DELIU Cornelia
MORFOLOGIA ŞI ANATOMIA PLANTELOR, VOL. I, ED.3

 
  BIOLOGIE
   
  973-595-020-0
  2003
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cursul de Morfologia şi anatomia plantelor (histologia, rădăcina şi tulpina), apărut în 1995 s-a epuizat în acelaşi an, el mai existând doar în bibliotecile facultăţii într-un număr redus de exemplare. Având în vedere numărul mare de studenţi* care frecven- tează în prezent disciplina de Morfologia şi anatomia plantelor, fle la cale trei profile ale secţiei de Biologie a Facultăţii de Bioloe-le şi Geologie şi anume: Biologie, Biologie-Ohimie şi Eco- logia şi protecţia mediului, considerăm că se impune reeditarea manualului, reactualizat, care să stea la dispoziţia acestor studenţi. DP asemenea, manualul este mult solicitat de către studenţii care îşi pregătesc examenul de licenţă, precum şi de către profesorii din învăţământul preuniversitar cuprinşi în procesul de perfecţionare. Ne-am preocupat, în acelaşi timp, de îmbunătăţirea calităţii unor figuri care ilustrează textul, de un real folos - fiindu-ne sugestiile primite din partea unor colegi de specialitate. Sperăm că noua ediţie a manualului va fi la fel de bine primită de toţi cei interesaţi în studiul morfologiei şi structurii plantelor.