MEZEI Elemer
A TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKA ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA (TEORIA ȘI PRACTICA STATISTICII)

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-610-578-4
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: După o succintă trecere în revistă a elementelor de statistică descriptivă (partea I) şi inferenţială (partea a II-a) urmează prezentarea pe larg a analizei de regresie, factorială şi cluster, iar în ultima parte aplicaţii combinate ale acestor metode. Aplicaţiile concrete se referă la toate fazele analizei statistice asistate de calculator: crearea bazei de date, verificarea introducerii datelor, analiza distribuţiei valorilor, instrucţiuni SPSS.