COPACIU Mihai
EFECTELE INTRODUCERII COTEI UNICE ÎN ROMÂNIA LA UN AN DUPĂ IMPLEMENTARE

 
  ECONOMICA
   
  978-973-610-571-5
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Efectele introducerii cotei unice în România la un an după implementare. În Ianuarie 2005 România a introdus cota unică de impozitare a venitului şi a redus impozitul pe profit la aceaşi rată, respectiv 16%, intrând astfel în grupul ţărilor, majoritatea din spaţiul ex comunist, care au adoptat măsuri similare. Lucrarea prezentă a analizat efectele introducerii respectivei cote după un an, efecte identificate în principal la nivelul bugetelor centrale şi locale şi la nivelul veniturilor personale. Au fost folosite atât date agregate cât şi cele rezultate dintr-un sondaj efectuat în rândul autorităţilor locale din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, încercându-se astfel oferirea unei analize obiective asupra efectelor mai sus menţionate. La nivelul venitului personal, efecte pozitive semnificante au fost identificate pentru gospodăriile din mediul urban şi cu venituri peste media înregistrată la nivel naţional. Totuşi, chiar dacă datele agregate nu o arată, mai mult de jumătate din respondenţi, mulţi din ei provenind şi din mediul rural au indicat o creştere a veniturilor (cu o proporţie şi aici mai ridicată în favoarea unei creşteri pentru răspunsurile provenind din mediul urban).