REBELEANU BERECZKI Adina
POLITICILE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXTUL SOCIAL AL REFORMEI DIN ROMÂNIA

 
  COMMUNITAS
   
  978-973-610-541-8
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Deoarece contextul societal impune conjugări teoretice şi metodologice complementare, ne-am gândit la oportunitatea unui studiu descriptiv şi simultan comprehensiv, considerându-l mai adecvat abordării politicilor de sănătate în contextul social al reformei din România postdecembristă, decât la o cercetare cu pretenţii explicative sau predictive. Aceasta, deoarece în condiţiile crizei socio-economice pe care a traversat-o România, în decada 1990 – 2000, tendinţele de evoluţie sunt greu de anticipat, dacă nu imposibil. Ideea studiului de caz a încolţit ulterior, pe măsură ce „strategiile experiment” pentru reformă se derulau, la 5 ani de la demararea cercetării iniţiale. Trecerea de la nivel macrosocial spre microsocial (delimitat în prezentul studiu la un judeţ) am considerat-o utilă şi absolut necesară finalizării demersului de cercetare. Abordarea temei cercetate şi prin intermediul studiului de caz ne-a permis conturarea unor aspecte neexplorate sau insuficient abordate atât prin literatura de specialitate cât şi prin studiile autohtone, anterioare prezentei lucrări.