ILIEŞ Marin
ȚARA OAȘULUI.STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-973-610-531-9
  2007
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: „Ţara Oaşului-studiu de geografie regională” reprezintă materializarea cercetărilor de-a lungul câtorva ani de căutări, în cadrul tezei de doctorat, susţinută public în iulie, 2004. Ţara Oaşului este una dintre regiunile geografice de tip „ţară” de pe teritoriul României, unde apelativul de „celulă vie” sau „organism viu” se poate demonstra, reprezentând o realitate palpabilă. Asemenea „pulsaţii” ale regiunii, în spaţiu şi timp, nu reprezintă doar o succesiune de restrângeri şi extinderi din punct de vedere etnic, teritorial sau în ceea ce priveşte comunitatea oşenească, ci mai degrabă sub aspectul modului de viaţă, organizării familiei, al felului de-a construi, de-a acţiona şi reacţiona la stimulii interni şi externi regiunii.