KOVÁCS Zoltán
FEJEZETEK A NEVELÉSTUDOMÁNYOK TÁRGYKÖRÉBÖL EGYETEMI JEGYZET (CAPITOLE DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI – CURS)

 
  UNIVERSITARIA
   
  973-610-506-7
  2006
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cursul - care se adresează studenţilor de la învăţămîntul de zi şi de la distanţă - cuprinde următoarele capitole: Introducere în pedagogie; Teoria curriculumului; Teoria instruirii; Teoria evaluării; Educaţie interculturală; Tehnlogia informaţiei şi comunicării.