MAN Titus
INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN TURISM

 
  MATEMATICĂ, INFORMATICĂ
   
  973-610-489-3
  2006
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Structurată pe cinci capitole, lucrarea Informatică aplicată în turism reprezintă un curs introductiv, cu un pronunţat caracter practic, care se adresează tuturor categoriilor de cursanţi, de la începători la avansaţi. Primul capitol conţine o descriere a celor mai uzuale comenzi ale editorului de texte Microsoft Word, de la editarea textului şi până salvarea unor texte sub forma paginilor Web. Capitolul al doilea este axat pe utilizarea programului Microsoft Excel în crearea şi gestionarea tabelelor şi a bazelor de date. Cel de-al treilea capitol descrie modalităţile de creare şi modificare a unor prezentări multimedia utilizând Microsoft PowerPoint. Crearea şi gestionarea bazelor de date, operaţiile curente într-o bază de date şi aplicaţiile specifice bazelor de date sunt descrise în capitolul patru. Ultimul capitol este axat pe realizarea unui site web simplu utilizând Microsoft FrontPage.