CHIŞ Vasile, BERNAT Simona
COOPERARE ŞI INTERDISCIPLINARITATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

 
  PSIHOLOGIE, ŞTIINŢE COGNITIVE
   
  973-610-017-0
  2002
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: CUVÂNT ÎNAINTE. Autorii acestei lucrări şi-au focalizat analiza pe îmbunătăţirea calităţii predării în universitate, prin experimentarea a două modele: cel oferit de proiectul \"Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - componenta învăţământ superior\" şi cel oferit de metoda predării în echipă, corelată cu abordarea interdisciplinară a conţinuturilor. Proiectul \"Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice\" a cunoscut un impresionant succes atât în România, cât şi în celelalte 28 de ţări în care se desfăşoară în prezent. Unul dintre cele două modele de dezvoltare a resurselor umane din învăţământul superior, pe componenta de pedagogie şi metodică universitară, promovate de acest proiect îl reprezintă \"Gândirea critică în abordare transcurriculară\". Acest model îi aparţine lui Charles Temple şi demonstrează că orice curs universitar poate fi proiectat pentru a stimula învăţarea inter-activă. [...]