SIMON Alexandru, EDROIU Nicolae
STUDIA MEDIEVALIA I. LUCRĂRILE MASTERATULUI DE STUDII MEDIEVALE CENTRAL-EUROPENE

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  973-610-282-3
  2004
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cuvânt înainte. Catedra de Istorie Medievală şi Istoriografie a Universităţii \"Babeş-Bolyai\" iniţiază prin acest volum un proiect benefic de publicare a rezultatelor cercetării tinerilor istorici-masteranzi de la Masteratul de Studii medievale privind Europa Centrală. De fapt, întreprinderea vine în continuarea unei tradiţii de plăcută aducere aminte, tradiţie transmisă din epoca interbelică şi continuată inclusiv prin anii \''70-\''80 ai secolului trecut. Faptul s-a datorat dascălilor noştri, adevăraţi savanţi şi educatori, care au înţeles că sprijinul ştiinţific acordat generaţiilor tinere este absolut necesar, în acest context, ne amintim cu emoţie de lucrările şi recenziile prezentate de atâtea generaţii de studenţi în cadrul Cercului de Istorie medie \"Nicolae Bălcescu\" al universităţii clujene sau cu ocazia sesiunilor locale şi naţionale studenţeşti. Dintre aceste scrieri, cele mai bune erau publicate în paginile periodicului Facultăţii de Istorie-Filosofie, Studia Universitatis Babeş-Bolyai sau în volume distincte de comunicări ale cercurilor studenţeşti. Mai apoi, în condiţiile în care nu exista masterat, tinerii istorici-absolvenţi din Cluj sau din diferite colţuri ale Transilvaniei au organizat sesiuni ştiinţifice şi, sub coordonarea aceloraşi generoşi dascăli – mulţi plecaţi astăzi dintre noi – au publicat sau multiplicat, adesea în condiţii grafice modeste, culegeri de studii şi articole, din care s-au născut apoi teze de doctorat, lucrări ample, cărţi de referinţă. Medievistica - atunci când se face serios - este dătătoare de metodă, iar istoricul adevărat nu este cel care ştie multe despre trecut, ci acela care ştie cum să descifreze trecutul, cum să facă cercetarea, cum să facă sursele să vorbească. Această convingere aplicată zi de zi a dat personalitate şcolii de studii medievale de la Cluj. [...]