DUMBRAVĂ Partenie
CONTABILITATE FINANCIARĂ

 
  ECONOMICA
   
  973-610-187-8
  2003
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Cadrul teoretic normativ al contabilității financiare în România; Contabilitatea capitalurilor, imobilizărilor și stocurilor și producției în curs de execuție (contabilitatea capitalurilor proprii, contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii şi a provizioanelor, contabilitatea capitalurilor împrumutate, contabilitatea imobilizărilor necorporale, contabilitatea imobilizărilor corporale, contabilitatea imobilizărilor financiare, contabilitatea stocurilor provenite din cumpărări, contabilitatea stocurilor provenite din producţie proprie); Contabilitatea decontărilor cu terții (contabilitatea decontărilor comerciale, contabilitatea decontărilor salariale, sociale şi fiscale, contabilitatea altor creanţe şi datorii faţă de terţi); Contabilitatea Trezoreriei, cheltuielilor și veniturilor și a elementelor extrapatrimoniale (contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor, contabilitatea elementelor extrapatrimoniale).