DÖRNER Antoniu, MIRCEA Ion, CÂMPEANU Remus, GYÉMÁNT Ladislau
IZVOARELE RĂSCOALEI LUI HOREA. SERIA A. DIPLOMATARIA. VOL. IX

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  973-610-193-2
  2004
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI. Volumul IX al Colecţiei Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Elaborat de un colectiv de cercetători de la Institutul de istorie din Cluj-Napoca, având sprijinul unor colaboratori de la Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale din Cluj-Napoca şi Alba Iulia, îşi propune publicarea materialului documentar referitor la marea răscoală a ţăranilor din Transilvania din anul 1784, păstrat în arhivele comitatelor Alba de Jos şi Alba de Sus. Dacă pentru Alba de Jos fondurile comitatense referitoare la anul răscoalei lipsesc, astfel încât materialul inclus în prezentul volum se rezumă la un număr de 24 de documente din perioada 22 august 1784 - 14 martie 1785, păstrate la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Alba Iulia, Biblioteca Batthyaneum şi Arhiva episcopiei romano-catolice din acelaşi oraş, în schimb arhiva comitatului Alba de Sus, păstrată la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale din Cluj-Napoca, cuprinde un bogat material documentar referitor la perioada premergătoare, desfăşurarea şi urmările răscoalei. În volumul de faţă, publicăm 114 documente din arhiva comitatului Alba de Sus, cuprinzând perioada 15 martie 1779-15 septembre 1785, cu o informaţie cuprinzătoare, în cea mai mare parte inedită, privind stările şi frământările sociale din anii care au precedat ridicarea ţărănească din 1784, ecourile acesteia în satele din cadrul comitatului Alba de Sus, măsurile oficiale de preîntâmpinare a extinderii răscoalei în aria menţionată, ca şi urmările în planul relaţiilor dintre ţărani şi stăpânii de pământ în perioada imediat următoare înăbuşirii mişcării. Materialul oferă o bogată documentare asupra efectelor conscripţiei militare premergătoare răscoalei, asupra evenimentelor din perioada desfăşurării acesteia, asupra frământărilor ţărăneşti din Câmpia Transilvaniei, rolul preoţilor români în cadrul acestora şi măsurile autorităţilor pentru contracararea influenţei lor, asupra acţiunilor militare şi administrative îndreptate împotriva răsculaţilor. Materialul documentar este publicat în limbile originale (latină, maghiară), documentele maghiare fiind însoţite, în conformitate cu normele generale de publicare a colecţiei, cu traducerea în limba română. Toate documentele sunt prevăzute cu regeşte în limba română care cuprind indicaţiile esenţiale pentru cercetătorii care vor utiliza materialul publicat în volum. Un aparat critic şi indici de nume şi locuri sînt menite să facă acest nou volum al colecţiei cît mai util reconstituirii fidele a rolului major al răscoalei lui Horea în zorii epocii moderne din istoria Transilvaniei. [...]