BLAGA Cristina Olivia, BLAGA Aurel Paul
Geometrie analitică: culegere de probleme

 
  MATEMATICĂ, INFORMATICĂ
   
  978-606-37-1925-7
  2023
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY:

Această culegere a evoluat plecând de la listele de probleme pe care cei doi autori le-au utilizat, de-a lungul anilor, pentru seminarul de la cursul de Geometrie, destinat studenților din anul I Informatică, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, curs predat de cel de-al doilea autor. Ea vine să completeze primul volum al manualului pentru acest curs.

Cartea este structurată pe șase capitole, urmând îndeaproape structura manualului. Pentru a ușura utilizarea culegerii, la începutul fiecărui capitol, am preluat, din manual, scurte rezumate de teorie. În acest mod, culegerea poate fi utilizată relativ independent de curs și, pe de altă parte, poate fi utilizată cu folos și de către cei care au studiat teoria din alte surse, pentru că se pot familiariza rapid cu notațiile pe care le utilizăm.