MIRCESCU Cristian Victor
Evoluţia sedimentară a părţii estice a Platformei Carbonatice Getice

 
  GEOLOGIE, GEOGRAFIE
   
  978-606-37-2073-4
  2024
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză a activităţilor de cercetare desfăşurate pe parcursul ultimilor doisprezece ani în zona de est a Carpaţilor Meridionali, în masivele Piatra Craiului, Postăvaru şi Piatra Mare. Studiile şi cercetările efectuate în această perioadă de timp au reprezentat obiectivul principal al unei teze de doctorat cu titlul: Faciesurile şi evoluţia sedimentară a depozitelor Jurasicului superior‒Cretacicului inferior din Masivul Piatra Craiului. De asemenea, o parte din datele prezentate în această carte au constituit obiectul unui grant de cercetare postdoctorală finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România, cu titlul „Microfaciesurile, biostratigrafia şi evoluţia sedimentară a părţii Nord-Estice a Platformei Carbonatice Getice”.