LAZĂR Carmen
Contenciosul Uniunii Europene

 
  DREPT
   
  978-606-37-1994-3
  2024
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Am abordat în această carte un subiect care este de mare interes teoretic și practic, atât pentru specialiștii în drept – fie ei doctrinari sau practicieni ‐ cât și pentru simplii cetățeni. În ceea ce privește aspectul teoretic, în principiu jurisprudența instanțelor unionale nu este în general izvor de drept, așa cum nu este jurisprudența în nici un sistem de drept scris, interpretarea pe care o dă ea, chiar cu valoare generală și obligatorie, făcând corp comun cu actul interpretat; acest lucru este valabil și pentru hotărârile de invalidare a actelor unionale, ele încorporându‐se în acestea din urmă.