FER Simona Camelia
Napoleon între realitate şi ficţiune

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-606-37-1845-8
  2023
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: A scrie despre o personalitate pe cât de uriașă, pe atât de controversată precum Napoleon, comportă nu doar un risc, ci și o mare răspundere. Referințele bibliografice despre viața și activitatea lui Napoleon Bonaparte sunt generoase, înregistrând peste 200.000 de titluri dintre cele mai diverse domenii ale științei și artei. Cartea doamnei Simona Camelia Fer, Napoleon între realitate și ficțiune, adaugă bibliografiei napoleoniene o sinteză originală și câteva opinii sau puncte de vedere noi, nu atât în legătură strictă cu omul de excepție Napoleon, cât pe marginea unor scrieri memorialistice, istoriografice și literare. Pentru ca memoria posterității să fie mai bine edificată, se analizează imaginea lui Napoleon și în alte arte decât cea literară, în pictură, sculptură și muzică.