FÖLDES Ionuț
Circulaţia grijii şi solidaritatea intergeneraţională : legături familiale transnaţionale în contextul emigraţiei din România

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-606-37-1725-3
  2022
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Analiza sociologică și antropologică a familiei și a relațiilor de rudenie are rădăcini puternice în tradiția celor două discipline. Studierea acestei dimensiuni a vieții umane este cel mai adesea parte integrantă a multiplelor paradigme sociale. Modul în care gândim, interpretăm, înțelegem sau proiectăm ideea de familie cunoaște multiple forme, puternic legate de cursul istoric, de normele sociale, cultură și formele de organizare economică. Literatura de specialitate oferă variate definiții ale familiei și rareori se poate observa existența unui consens între acestea. Atât în mediul academic cât și în spațiul mai larg al vieții sociale întâlnim multiple semnificații atribuite familiei, a relațiilor dintre membrii acestora sau a raportului dintre ceea ce unii numesc spațiu privat, intim sau familial, pe de o parte, și spațiu public, tot ceea ce este în afara familiei, pe de altă parte.