VELTER Tiberiu
RELAŢIILE ROMÂNO-BRITANICE ÎNTRE ANII 1914-1924

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  973-8095-00-X
  2000
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Subiectul prezentei lucrări se înscrie în sfera ternei generale de cercetare care ne preocupă, respectiv istoria relaţiilor internaţionale în timpul primului război mondial şi în primii ani postbelici. Demersul nostru a pornit din dorinţa întregirii imaginii raporturilor dintre România şi Marea Britanic în perioada 1914-1924, chestiune ce prezintă o diversitate de aspecte politico-diplomatice, economice, financiare, militare şi, în parte, chiar culturale pe care, istoricii români şi străini le-au tratat numai tangenţial, fie în contextul relaţiilor internaţionale, fie sub forma unor abordări punctuale. Opţiunea a fost, deci, determinată de faptul că literatura istorică consacrată acestei etape este relativ săracă. Investigaţia noastră bazată pe numeroase documente provenite din arhivele româneşti şi străine, îşi propune să analizeze relaţiile româno-britanice în perioada amintită, atenţia fiind îndreptată asupra elucidării aspectelor politico-diplomatice, economice, militare şi, parţial, pe cele culturale, iar în acest context, a poziţiei celor două state faţă de pricipalele evenimente ale vieţii internaţionale. Precizăm că, nu am insistat asupra acelor fapte şi evenimente istorice, ca de exemplu Conferinţa de Pace de la Paris, pe care istoriografia română şi cea străină le-au tratat în mod corespunzător şi care sunt, în general, foarte bine cunoscute. Am insistat însă, în tratarea acestui segment, asupra acelor fapte care pun mai bine în relief relaţiile bilaterale româno-britanice şi semnificaţiile lor. Menţionăm, deasemenea, că abordând chestiunea raporturilor româno- britanice nu ne-am limitat la o constatare şi descriere a lor. Evidenţierea acestor relaţii, cu toate sinuozităţile şi consecinţele lor, ne-a preocupat numai în ultimă instanţă ; cercetarea problemei enunţate am întreprins-o pe două planuri deosebite, relevând, acolo unde şi atunci când a fost cazul, elementele de congruenţă manifeste sau posibile. [...]