O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Mens sana in corpore sano (ed. a 2-a, revizuită şi adăugită)

 
  TEOLOGIE
   
  978-606-37-1507-5
  2022
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: În urma cursului de Istoria doctrinei sociale a Bisericii pe care l‐am susținut cu masteranzii în anul universitar 2020‐2021, curs pe care datorită situației pandemice din România am fost nevoit să‐l predau on‐line. În cadrul acestui curs împreună cu masteranzii am discutat despre problemele sociale, care macină grav societatea românească. Am analizat împreună cauzele care duc la gravele probleme cu care se confruntă societatea românească, printre care au fost menționate: abandonul școlar, analfabetismul funcțional (41% cel mai ridicat din Europa), dezinteresul față de cititul cărților (un român cumpără anual cărți de 4 euro, în timp ce un german cumpără de 108 euro), cele mai multe mame minore și cele mai multe avorturi din Europa, abandonul copiilor nou născuți în maternități, violența domestică, fizică și sexuală, consumul de droguri și alte substanțe psihotice, rata mare a divorțurilor, dar și alte grave probleme sociale, de care este frământată și dezbinată societatea românească.
Duplicate entry '10805686-editura' for key 'PRIMARY'