ABRUDAN Mircea-Gheorghe
Lecturi din istoriografia bisericească : în memoria profesorului Nicolae Bocşan (1947-2016) şi a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021)

 
  ISTORIE, FILOSOFIE
   
  978-606-37-1139-8
  2021
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: „Să mai citești, să mai aprofundezi, să mai reflectezi”. Acesta a fost îndemnul amical pe care l-am primit din partea regretatului profesor Nicolae Bocșan la sfârșitul unei comunicări susținute în cadrul unei conferințe naționale a masteranzilor și doctoranzilor, organizată la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în timpul studiilor doctorale. Îmi amintesc foarte bine că prezentasem cu mare entuziasm o lucrare despre „Doi arhierei români ardeleni în presa de la Leipzig sau istoria Bisericii Ortodoxe ilustrată prin imagini”, temă pe care o consideram inedită sau nefrecventată de niciun istoric român până atunci, prin urmare, vrednică de a trezi interesul și aprecierea unilaterală a colegilor și profesorilor mei.