LUNGOCI Sorin
„Hristos împărtăşit copiilor" : Rediviva Catehizării Parohiale : context, conţinut, strategii didactice

 
  TEOLOGIE
   
  978-606-37-0872-5
  2020
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Utilitatea propriu-zisă a temei este dublă, teoretică şi practică. Teoretică, pentru că adună la un loc cele mai importante repere şi documente privind programul HÎC (istoric, legislaţie, metodologie etc.); practică, întrucât are în vedere o sumedenie de aspecte aplicative, de mare sprijin pentru îndrumători şi beneficiari. Acum, la sfârşitul acestui important demers, avem certitudinea că părintele Sorin Lungoci a fost şi rămâne omul potrivit la tema potrivită. În tot acest timp al studiilor doctorale şi al elaborării tezei, preacucernicia sa a fost permanent implicat în echipele de lucru şi implementare ale programelor catehetice la nivel naţional, mai ales că între anii 2012-2018 a deţinut şi funcţia de consilier la Sectorul „Învăţământ şi activităţi cu tineretul”, în cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei. În această calitate, s-a ocupat în special de activităţile de formare a profesorilor de religie şi a preoţilor, de implementare a proiectelor de educaţie religioasă, totodată, dezvoltare a parteneriatelor educaţionale la nivelul eparhiei, dar şi de monitorizarea şi verificarea modului de activare a celor mai cunoscute parteneriate educaţionale.