ROTH Maria, VINCZE Anna Emese
BEVEZETÉS A FEJLŐDÉSLÉLEKTANBA

 
  SOCIOLOGIE, ŞTIINŢE POLITICE
   
  978-973-595-167-2
  2010
 
  SOLD OUT
  pcs. add to cart
   
SUMMARY: Volumul se axează în principal pe psihologia copilului și adolescentului, dar cuprinde capitole care tratează toate vârstele omului. Astfel, volumul are avantajul unei viziuni unitare asupra transformărilor psihice de-a lungul întregii vieţi, analizând întreg spectrul dezvoltării de la faza prenatală până la vârsta a III-a şi pregătirea pentru moarte, prezentând teoriile clasice şi moderne ale dezvoltării într-un mod analitic şi sintetic. Autorii oferă cunoştinţe ample privind cele mai recente idei şi cercetări din domeniu precum şi teoriile clasice cu referire la legile, mecanismele şi factorii ce intervin în dezvoltarea psihică şi formarea personalităţii. În cadrul fiecărui etape de dezvoltare sunt abordate principalele dimensiuni ale dezvoltării, cea fizică, cognitivă, emoţională, socială punctând de asemenea caracteristicile specifice ale fiecărei vârste aparte. O importanţă deosebită se acordă pe tot parcusul volumului factorilor sociali care influenţează evoluţia psihică la diferitele etape: a sugarului, a preşcolarului, a şcolarului, a adolescentului şi a vârstelor adulte, tocmai pentru că această etapă este una a schimbărilor semnificative, nu doar fizice, ci şi mentale şi emoţionale. Astfel volumul nu ramâne la prezentarea descriptivă a vârstelor şi insistă asupra cercetărilor recente din domeniul psihologiei dezvoltării.